Κωδικός πόρτας: ΠΑ 1
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ή LAMINATE ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΙΝΟΧ: 40€
Τιμή πόρτας: 370€

 

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 2
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ή LAMINATE ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΙΝΟΧ: 40€
Τιμή πόρτας: 370€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 3
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 60€
Τιμή πόρτας: 390€

 

 

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 4
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 60€
ΜΠΑΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 100cm: 100€
Τιμή πόρτας: 490€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 5
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ή LAMINATE ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΙΝΟΧ :40€
Τιμή πόρτας: 370€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 6
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 60€
ΜΠΑΡΑ ΠΛΑΚΕ 60cm: 80€
Τιμή πόρτας: 470€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 7
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 250€
ΜΠΑΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60cm: 60€
Τιμή πόρτας: 640€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 8
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 60€
ΜΠΑΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60cm: 60€
Τιμή πόρτας: 450€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 9
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 60€
ΛΑΒΗ : 50€
Τιμή πόρτας: 440€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 10
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 250€
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΝΟΧ:150€
ΜΠΑΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60cm: 60€
Τιμή πόρτας: 790€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 11
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ΜΕ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 60€
ΜΠΑΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60cm: 60€
Τιμή πόρτας: 450€

Κωδικός πόρτας: ΠΑ 12
Περιγραφή: PORTALDOOR:330€
PVC ή LAMINATE ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΙΝΟΧ :40€
Τιμή πόρτας: 370€